29 - 11 - 2558

Spectrum New Products Launching

“โนเบิล คอสเพอร์” ตอกย้ำความสำเร็จผู้นำสินค้านำเข้าระดับโลก เปิดตัวสินค้านวัตกรรมล้ำสมัย “เรมิงตันและรัสเซลล์ ฮอบส์”

01 - 12 - 2557

Russell Hobbs Brand Launching

เปิดตัวแบรนด์ รัสเซลล์ ฮอบส์ เครื่องครัวไฟฟ้าจากประเทศอังกฤษ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เซ็นทรัล บางนา ณ ลานอีเวนท์ ฮอลล์

OUR BRAND